Om Oss

Rundt 1990 startet fagmiljøet ved Ortopedisk-kirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital, under ledelse av Professor Pål Benum, et samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Man fikk noe kapital fra universitetet i form av stipend, og etter hvert som prosjektet utviklet seg, gikk man også ut i markedet og hentet inn risikokapital. Etter en grundig teoretisk og laboratoriemessig utvikling kom man frem til det som var Benums store mål, nemlig en pasienttilpasset lårbeinsprotese. Denne ble så satt i produksjon av firmaet Scandinavian Customized Prosthesis (SCP) , og fikk navnet UNIQUE.

De gode resultatene ved bruk av SCP-protesen UNIQUE er godt dokumentert gjennom det norske proteseregisteret og klinisk dokumenterte studier. Utviklingen av protesen var altså en klinisk suksess. Den kommersielle siden var ikke like vellykket. Etterhvert besluttet man å avvikle produksjonen av UNIQUE da produksjonskostnadene langt oversteg mulighetene for videre drift.

SCP Ortopedi AS ble etablert som et "nytt" selskap i mars 2017. Vi viderefører samarbeidet med de samme produsentene som tidligere også var leverandører til SCP, samt at vi fortsatt leverer pasient tilpassede proteser produsert av noen av våre samarbeidspartnere.

Vi fokuserer på tett kontakt med våre kunder, og legger stor vekt på å kunne gi optimal service til enhver tid. I samarbeid med våre leverandører kan vi tilby ulike former for opplæring i bruk av produktene, vi tilbyr både e-learning, wet-lab, og ulike vitenskapelige kurs og kongresser. Vi legger stor vekt på å holde en etisk høy standard i forbindelse med salg og opplæring, og forholder oss til Eucomeds Code of Ethical Busines Practice.

Vi inviterer deg til å ta en titt på vår hjemmeside for å bli mer kjent med oss, og å lære mer om de produkter og tjenester vi kan tilby. Ta gjerne også en titt på vår Facebook side, som du finner ved å trykke på linken nederst i høyre hjørne på denne siden.

Relates to MedTech Europe's Code of Ethical Business Practice

Per-Odd Hegle

Daglig leder
+47 916 74 670
per-odd.hegle@scp.no

Magnus Hegle

IT/Logistikk
+47 930 88 048
support@scp.no

Camilla Tomine Hegle

Sykepleier/Nurse
Produktsjef Ortobiologi/Bensubstitutt
+47 984 02 272
camillath@scp.no